Lovpligtigt årligt eftersyn

Vi udfører de lovpligtige DS-INSTA eftersyn

Lovpligtigt årligt eftersyn tilbydes af vores dygtige og professionelle inspektører. Vi udfører de lovpligtige DS-INSTA eftersyn. Vi vurderer reolerne for skader og mangler. Vi skønner om reolerne er i forsvarlig stand og i overensstemmelse arbejdstilsynets gældende regler. Ofte vil der være tale om udskiftning af enkelte komponenter eller opsætning af yderligere sikkerhedstilbehør. Eventuelle skader konstateres, rapporteres og der udarbejdes en liste over nødvendige reservedele til reparation samt tidsforbrug ved evt. montage.

Skader på lagerreoler kan udgøre en risiko for personalet. Lovgivningen stiller en masse krav til eftersyn. Og det kan til tider være svært at navigere rundt i, men fortvivl ikke, der er hjælp at hente hos os. Vi fokuserer på sikkerhed og har specialiseret os i reglerne omkring de lovpligtige reoleftersyn. Jo før en skade konstateres og repareres – des mindre risiko for ulykker og større sikkerhed for den enkelte medarbejder.

Så kontakt os på 75 75 44 55 og/eller info@reolhansen.dk og vi vil foretage det lovpligtige eftersyn.

Baggrund og dokumentation for lovpligtigt årligt eftersyn

Vi har gennemført et grundigt studie af de gældende standarder DS/EN 15635 og DS/EN 15620 samt arbejdstilsynets krav. Med grundlag heri har vi udviklet et ON-LOKATION system. Det betyder, at du som kunde får udleveret din rapport umiddelbart efter gennemgangen – klar til mødet i sikkerhedsudvalget.

I forbindelse med eftersynet dokumenteres reolernes tilstand med:

  1. Certifikat til lageret.

Således, er det tydeligt, at jeres lager lever op til gældende sikkerhed

  1. En tilstands-rapport.

Kan lægges i firmaets APV og anvendes i forbindelse med møde i sikkerhedsudvalget

  1. Anbefalinger til forbedringer. Få straks glæde af vores store erfaring.

Priser på det lovpligtige reol-eftersyn

Vi udfører eftersyn fra kr. 995,-. (+ lidt kørsel og evt. bro/færge.)

Er det muligt planlægger vi vores eftersyn således, at der er nogle at dele kørslen med – derfor skriver vi + lidt til kørsel.

Vi giver tilbud på reservedele fra eget lager, samt overslag på tidsforbrug for reparationen. Og for store lagre udarbejdes et særligt tilbud for den årlige gennemgang.

lovpligtigt aarligt eftersyn.jpg